Dienasgrāmata un pašsuģestija.

Pirms gadiem desmit-piecpadsmit Imants Ziedonis aicināja cilvēkus sūtīt viņam savas dienasgrāmatas literārai apstrādei. Pēc tam tās varētu publicēt. Godīgi sakot, es nezinu, kā beidzās šis eksperiments. Baidos, ka jebkurā gadījumā interesantākās, “autentiskākās” dienasgrāmatas palika pie to autoriem.

Kas ir šis nepārvaramais spēks, kas liek cilvēkam uzticēt papīram daudz ko tādu, ko viņš nemūžam neatklātu nevienai “dzīvai dvēselei”?

Nāk prātā, ka Tomass Manns  –   ar visu savu grandiozo organizētību un leģendārajām paškontroles spējām  –  savai dienasgrāmatai nespēja noslēpt neko. Viņa biseksualitāte un homoseksuālās epizodes visticamāk tā arī būtu palikušas minējumu un baumu līmenī, ja nebūtu viņa dienasgrāmatas. Tā vēsta arī par daudziem citiem  –  ne mazāk svarīgiem!  –  viņa dzīves noslēpumiem. Kad rakstnieka māja tika konfiscēta, viņa liktenis labu laiku karājās mata galā, jo dienasgrāmata katru mīļu brīdi draudēja nonākt fašistu rokās. Par laimi T. Manna drosmīgajai meitai izdevās ielavīties mājā un “izzagt” tēva dienasgrāmatu.

Maza atkāpe. Ja cilvēks neraksta dienasgrāmatu, vai tas nozīmē, ka viņam ir svešs maģiskais spēks, kas liek savas patiesākās domas un jūtas uzticēt papīram, kam nekad nepieskarsies “redaktora” kropļojošais, cenzējošais zīmulis? Ir iespējamas dažādas modifikācijas. Piemēram, Boriss Pasternaks visu mūžu visbrīvāk izpaudās daudzos tūkstošos VĒSTUĻU (četrās valodās), kas ģenialitātes ziņā neatpaliek no viņa dzejas. Šajā gadījumā  –  atšķirībā no dienasgrāmatas  –  monologa vietā stājas dialogs.

Vēlreiz: kas ir šis spēks, kas tik valdonīgi liek izpausties uz papīra? Es nevaru atbildēt izsmeļoši. Viena no daudzajām atbildēm varētu būt: personību veidojošais, pārveidojošais, pinveidojošais un uzturošais spēks, kas palīdz cilvēkam kļūt par to, kas viņš patiesībā ir.

Ieskatoties Romēna Rolāna dienasgrāmatās, brīžiem liekas, ka lasi kādu transā nonākušu  Austrumu mistiķi, lai gan Rolāns nekad nezaudē saikni ar Rietumu kultūru. Tomēr PAŠSUĢESTIJA šī rakstnieka dzīvē un jaunradē spēlē būtisku lomu, un tā lielā mērā tiek realizēta ar dienasgrāmatu palīdzību.

Starp citu, šāda veida pašsuģestija raksturīga daudziem izciliem vārda māksliniekiem. Palasīsim kaut vai Raiņa dienasgrāmatu. Uz labu laimi atšķiru dzejnieka kopoto rakstu  24. sējumu. Lūk, 1919. gada 10. jūlija ieraksts (citāts saīsināts):

Man jātop neizsakāmi laimīgam un jābūt visas pasaules literatūras vadošajam garam. Man jātop par [Latvijas] pirmo prezidentu vēl šajā gadā. Man jātop par Raini Lielo, man jāsasniedz apbrīnu radoša laime. Man jābūt stipram un jāuzvar, man jātop par pasaules pirmo dzejnieku, man jātop par pirmo Eiropas valdnieku. Man jādzīvo ilgāk par trīssimt gadiem pilnā gara un miesas spēkā, jāiegūst Nobela prēmija un bezgalīga bagātība.

Iespējams, ka mūsdienu lasītājam, kas ir pieradis pie t.s. ezoteriskās literatūras kalniem, Raiņa ieraksts var likties bālgans, neizteiksmīgs, nenoslīpēts. Ir taču dzirdētas ne tādas vien afirmācijas, suģestijas utt. Tikai jautājums: vai miljonos tiražēta ezoterika nenoliedz pati sevi (ezoterisks = slepens, apslēpts)?  Vai dienasgrāmatas ieraksts vienā eksemplārā (pat, ja tā autors nav Rainis, bet visparastākais cilvēks) nav ezoteriskāks par kādu afirmāciju, kas no estrādes ar mikrofonu tiek izkliegta tūkstošiem klausītāju?

Stefans Cveigs par jebkura izcila daiļdarba prototipu uzskatīja vēstuli. Man gribas piebilst: vai dienasgrāmatu. Bez tam es šo uzskatu attiecinātu ne tikai uz daiļliteratūru, bet arī, piemēram, uz to pašu ezoteriku tās pirmsākumos, uz filosofiju utt. Spinoza, Šopenhauers, Kirkegors, Nīče… Visi viņi rakstīja SEV, jo dzīves laikā viņiem praktiski nebija lasītāju. Viņi nodarbojās ar PAŠSUĢESTIJU. Rakstot viņi suģestēja sevi un tikai tāpēc  –  arī nākamās paaudzes.

Šis ieraksts tika publicēts Bez kategorijas ar birkām . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s